Nakoľko každá zákazka je iná, je nutná obhliadka priestorov. Majitelia vačšinou nevedia čo všetko je potrebné vykonať okrem maľovania, aj keď chcú “len vymaľovať“. My automaticky pozeráme na kvalitu stien, koľko zakrývania je potrebné vykonať, aké opravy stien je nutné porobiť a tým pádom aj koľko a aký materiál budeme potrebovať. Po obhliadke, ktorú si môžete dohodnúť telefonicky alebo mailom Vám bude vypracovaná cenová ponuka. Obhliadky robíme ZDARMA. Pri práci používame štandardne kvalitné materiály od profesionálnych výrobcov, ktoré nie sú zbytočne predražené, ale v prípade že má klient požiadavku na použitie niektorej z takzvaných “luxusných farieb“ na vymaľovanie bytu/domu, veľmi radi ju splníme, len je potrebné počítať s  vyššou cenou. Odporúčame si objednávať naše služby minimálne v 14 – 21 dňovom predstihu.